Cellrevolution med meytlenblatt.se

METYLENBLÅTT 

Är vår tids cellrevolution.

 En gåva till mänskligheten i en tid som denna.

Omvandlar fria syreradikaler till ren cellenergi.

Bromsar åldrande & kognitiv tillbakagång.

Optimerar hjärnans lång & korttidsminne

Minskar inflammationer & värk

Ökar ämnesomsättningen 

& mycket mer…

Besök vår webshop

STARTSIDAN

Instagram @cellrevolution_metylenblatt
Facebook
Youtube

Dr. John Lierande beskriver några av metylenblått’s unika egenskaper. 

Metylenblått
Metylenblått
Metylenblått
Metylenblått även kallad Magic Bullet
Metylenblått
Metylenblått
Metylenblått

Om metylenblått  mot demens och andra kognitiva nedsättningar. 

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

Mitokondriell psykobiologi is here to stay!

Låt mig presentera Dr. Martin Picard som forskar på att förstå mitokondriell hälsa kopplad till ett förändrat medvetande, hur vår ”outlook on life” påverkar energi produktionen i mitokondrierna.

Under nästa århundrade kommer en förändring av hur vi främjar hälsa och behandlar frånvaron av hälsa att kräva en förståelse för det energetiska gränssnittet mellan sinnet, hjärnan och kroppen. Den nya tvärvetenskapliga vetenskapen som är redo att påskynda denna transformation är Mitokondriell psykobiologi .

Packade mitokondrier förändras i storlek och form; En del av dem håller också på att skapa sammankopplingar för att dela information.

metylenblått.se, magicblue.se
Metylenblått

Mark Sloan ”best seller” om metylenblått på Amazon 

Mark Sloan the ultimate guide to methylene blue

Mark Sloan  pratar om den farliga myten om Nitric Oxide, NO (kväveoxid) som gör att cellmetabolismen blir dyfunktionell och förstör hälsan genom att kroppens funktion att syresätta celler minskar, detta leder till accelererande åldrande och kronisk hypoxia. Den stora blod dialatorn av blodväggarna är inte nitric oxide (NO) utan istället carbon dioxide (CO2).  Nitric Oxide kan användas i nödsituationer men stryper i längden syresättningen av cellerna och förstör hälsan.  //Mark Sloan

Carbon Dioxide 

är kroppens 

primära Vasodiolator

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
the ultimate guide to methylene blue, Mark Sloan

Jag kan rekommendera boken ”The Ultimate Guide to Methylene Blue”, finns på Amazon. Här finns en videon med Mark Sloan (engelska). Det finns ett antal videos nedan från olika läkare eller hälsomedvetna eller s.k ”Biohackers” som har speciell kunskap om just metylenblått. Dr. Gonzalez-Lima’s video t.e.x har forskat på neurologiska sjukdomar som Alzheimers eller Parkinson sjukdom och har enastående förståelse för hur metylenblått påverkar våra kognitiva funktioner i hjärnan. Resultaten är markanta! 

Det mirakulösa med metylenblått är det återställer helande av cellkärnan mycket fort.

”The Ultimate Guide to 

Methylen Blue”- Mark Sloan

Det finns koppar i metylenblått, vad har koppar för god effekt?

”The Ultimate Guide to 

Methylen Blue”- Mark Sloan

Metylenblått för nootropika? 

Bra mot depressioner, autism, Alzheimers & demens sjukdomar.

”The Ultimate Guide to 

Methylen Blue”- Mark Sloan

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

 Dr. Gonzalez Lima är ledande forskare inom beteendeneurovetenskap

metylenblått.se, magicblue.se

 Dr. Gonzalez-Lima är forskare inom beteendeneurovetenskap, inlärning och minne, hjärnans energimetabolism,

Metylenblått minimerar muskesmärtan 

Det finns ingen bättre antioxindant än metyelnblått. När du gymmar skapas fria radikaler - superoxide. Metyelnblått neutraliserar och omvandlar dessa fria radikaler till vatten och stoppar därmed oxidativ stress under tiden du gymmar. 

- Dr. Gonzales Lima 

metyelnblått minimerar muskesmärta

Dr . Gonzales Lima menar att metylenblått aktiverar inte signalsubstanser som är kemiska budbärare i hjärnans belöningssystem som via känslor styr beteendet. Metylenblått påverkar energi produktionen i neuroner/nervceller och respirationen och metabolismen i mitokondrierna…..


Läs mer om hur metyelnblått fungerar på depressioner.

Dr. Gonzalez-Lima. 

Skillnaden mellan mitokondriell syresatt energi och kemisk manipulation av neurotransmittorer.

Dr. Gonzalez-Lima 

Metylenblått är aktivitets beroende d.v.s donerar extra energy där det behövs.

metylenblått.se, magicblue.se

Dr. Gonzalez-Lima - Forskar på neurosjukdomar i hjärnan 

Bättre minnesförmåga med metylenblått

fotobiomodulering rödljus

Fotodynamikterapi 

dödar hudcancer. 

Med IR/rödljusterapi kommer metylenblått att ta fotoner och avlägsna melanom genom att neutralisera och omvändla pro- oxidanter. Blod som ges i blodtransplantationer har preparerats med rödljus för avlägsnande av fria och skadande radiakler.

- Dr. Gonzales Lima 

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
Metylenblått
metylenblått.,se magicblue.se
metylenblått.,se magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

Bästa biotillgänglighet - leukometylenblått i vätska eller sublingual tabletter på tungan. 


Jag lyssnade igen på en pod med Francisco Gonzalez-Lima och Dr. Mercola, länk nedan.

Dr. Mercola frågade Dr Francisco Gonzalez Lima om sublingal metylenblått är bättre biotillgänglighet än reducerat metylenblått (leukometylenblått)? Dr Francisco Gonzalez Lima sa direkt NEJ, det är betydligt bättre biotillgänglighet  med leukometylenblått och när det går genom magen. Fördelarna med oxiderat ascorbinsyra till dehydroacorbinsyra och reducerat metylenmlått  till leukometylenblått är dubbel REDOXEN samt att man vet att det går rakt in i mitokondrierna, blir superoxidanter/antioxidanter. (Detta tycker även Dr. Thomas Levy som forskat på C-vitamin och cancer) 
Recept: (Bästa sätt att ta metylenblått)

0,5-1 dl varmt och rent vatten, blanda i 1 tsk askorbinsyra, låt det blandas. Blanda i X droppar metylenblått. Vänta ca 1 minut tills färgen ändras från blå till ofärgat. Drick och/eller ta direkt på huden. Helst kombinerat med rödljud efter.

Använder man kranvatten kanske det inte blir helt ofärgat, ljusturkost.

Det bästa i detta avseende är destillerat vatten.   //IDA

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

Köp 1 st 100 ml metylenblått 2% eller 5% 

och få 1 st 30 ml metylenblått på köpet

metylenblått.se, magicblue.se

Dr  John Lieurance pratar om Metylenblått och rödljustrapi helar COVID, HIV etc. 

metylenblått.se, magicblue.se

Dr  John Lieurance pratar om Metylenblått och dosering

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma. 

Dårhuset eller Bårhuset.

”A point of NO return” 

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

Ida är ansvarig för hemsidan metylenblatt.se

metylenblatt.se ät vår tids cellrevolution. En gåva till mänskligheten i en tid som denna.

Ida är ansvarig utgivare av hemsidan metylenblatt.se. Hon är beteendevetare och har hjälpt människor med både deras psykiska och fysiska välbefinnande i flera årtionden. Ida blev under sina nästan 20 år i USA inspirerad av (ibland) radikala hälsometoder och hon vågar ”tänka utanför boxen”. Hon brinner för alternativa hälsometoder och anser det absolut nödvändigt att aktivt skydda sig mot gifter och ohälsosamma frekvenser som liksom ofrivilligt bombarderar oss. Vi tar ansvar för vår egen hälsa, ingen annan gör det!!


 Väl mött! //IDA 
Videos av Ida

Metylenblått's förmåga att selektivt rikta in sig på sjuka och dysfunktionella celler är häpnadsväckande, därför kallas mirakelmedlet för "The Magic Bullet”. 

Metylenblått rensar bort fria radikaler s.k. ROS  (reaktiva syreradikaler) som är molekyler som innehåller reaktivt syre som är biprodukter i mitokondrierna.  

                                                

Otaliga studier visar hur säker en låg dos av metylenblått är när det ökar cellernas förmåga att använda syre och skapa energi samt motverka oxidativ stress.   

Serotonin Teorin Debunked 

serotonin teorin debunked

Lyssna på Ida i podcast om ogiltigt förklarad serotonin teori 

Deprimerade människor får höra att deras 

nedstämdhet beror på ”serotoninbrist i hjärnan.

Vetenskapen vet numera att depression beror på låg energi produktion och dåligt fungerande mitokondrier. 


>>Gå till sidan depression

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

En nootropika - nootropic på engelska…är en komponent eller medicin för hjärnan som ökar användarens mentala förmågor utan signifikanta biverkningar.


När jag hörde talas om metylenblått och att det är en känd nootropica som forskas på som motverkar kognitiva nedsättningar, även allvarliga sådana som Alzheimers och Parkinson.. då blev jag nyfiken.
Lyssna på Mark Sloan om metylenblåtts effekt på Parkisson’s, Alzeimer’s and Dementia

”Methyelene Blue stopped Alzeimer’s disease in one treatment. 

metylenblått.se, magicblue.se
metylenblått.se, magicblue.se

När du äter socker förgiftar du mitokondrierna.  

Socker finns i all ultra processad mat. Är detta mat? 

Definition på mat = god tillväxt, utveckling och hälsa. 

Dr. Robert Lustig är professor i pediatrisk endokrinologi

Dr. Robert Lustig är professor i pediatrisk endokrinologi och neuroendokrinolog, vid University of California, San Francisco. Dr. Lustig har blivit en ledande folkhälsoauktoritet när det gäller den inverkan som socker har på diabetes, fetma och metabola syndrom som leder till kroniska sjukdomar. 

Sugar is now the most ubiquitous foodstuff worldwide, and has been added to virtually every processed food, limiting consumer choice and the ability to avoid it. Approximately 80 percent of the 6,000,000 consumer packaged foods in the United States have added caloric sweeteners.


Robert Lustig, MD, MSL

Fat Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, ORobert Lustig, MD, MSL

The Toxic Truth About Sugar

”Sugar’s not dangerous because of its calories, or because it makes you fat. Sugar is dangerous because it’s sugar. It’s not nutrition. When consumed in excess, it’s a toxin. And it’s addictive”.


Robert Lustig, MD, MSL

The Toxic Truth About Sugar

Gregory, PharmD, RPh om metylenblått

Gregory, PharmD, RPh 

pratar om hur metylenblått donerar elektroner till mytokodriernaoch om hur metylenblått rensar bort rester från mediciner etc. 

Gregory, PharmD, RPh

När energiproduktionen i metykondrienär hög fungerar allt i kroppen. Metylenblått ökar den elektriska energin i cellernaså att den metaboliken fungerar. 

bugs bunny

Gregory, PharmD, RPh

Med metylenblått tänker man klart, hjälper vid depressioner, autism, laddar mytokondrien, får energi,autism, det finns tusentals dokument och kostar lite. 

Gregory, PharmD, RPh

Alla dessa mediciner när vi blir äldre…….

Visste du att din kropp ständigt behöver elektricitet för att prestera bra? All god hälsa bygger på energiproduktion. Metylenblått påverkar och gynnar produktionen av cellenergin ATP i kraftverken mitokondrierna.

Motverka virusar och luftvägsbesvär med en nebulisator 

There are plagues, and there are victims, and it’s the

duty of good men not to join forces with the plagues.

― Albert Camus, quote from The Plague

Motverka virusar och luftvägsbesvär med en nebulisator och Hydrogen Peroxide 3%.

Metylenblått mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

”The inhalation of HP by nebulization

has been shown to be extremely

effective for the rapid elimination of

any pathogen presence in the sinuses,

nose, throat, and deep into the lungs”.


- Dr. Thomas E. Levy

Läs artikeln ”Nebulizing Hydrogen Peroxide for Respiratory Health”. Mycket bra och informativ artikel.


https://drjockers.com/nebulizing/

METYLENBLÅTT  - WILD INDIGO VÄXT

Metylenblått är framtagen från en färgväxt som innehåller det blå pigmentet indigo , växten heter Wild Indigo och har odlats i över 5 000 år. Växten hade ett attraktivt gift så man syntetiserades växten till ett salt. Metylenblått är ett organiskt salt som är en av de äldsta, mest studerade och säkraste kosttillskotten i världen, som går tillbaka över 130 år. Först på mitten av 1800- talet började man behandla metylenblått mot malaria då det var ett effektivt svampdödande, antiviralt och  antibakteriellt medel. I mitten på 1900-talet upptäcktes att metylenblått även var antipsykotiska och humörhöjande. Nyligen har det det funnits ett stort intresse för metylenblått på grund av flera studier som visar hur det förbättrar inlärning, minne och är  neuroskyddande.

Wild Indigo, metylenblått.se, magicblue.se

Magic-C - bort med ”brain fog” m.m 

Ida blev inspirerad av Dr. Thomas Levy och har tillsammans med en kemiskt framställt den banbrytande och helt unika produkten Magic-C. 

 

Kemiskt omvandlat leukometylenblått  & dehydroascorbinsyra (DHA) blir både superantioxidanter och  oxidanter som skapar kontinuerlig cellelektricitet i mitokondrierna.

Magic-C ascorbinsyra med metylenblått - superoxidanter

Magic-C  kommer i  0,5 Liter

 och finns att köpa i vår WEBSHOP för snabb leverans. 


Magic C är mycket populärt bland  våra kunder, speciellt i förkylningstider, då man genom den unika kemiska processen tillgodoser sig näst intill 100 % av askorbinsyran som man vet går rakt in och skapar en mikroström i mitokondrierna. När metylenblått, askorbinsyra och destillerat vatten sammanblandas förändras dess kemiska formeln. 


På mindre än en minut ändrar metylenblått sin indigo blåa färg till helt färglös och blir leukometylenblått (som förkortas LMB) och askorbinsyran blir dehydroaskorbin syra (som förkortas DHA). ”Dehydro” innebär att askorbinsyran har blivit av med två väteatomer till leukometylenblått. Alla våra produkter är nano behandlade med medicinsk laser, IR- och rödljus


Magic-C

Video om Magic-C av IDA

Methylene Blue kallas för ”The Jack of all Trades”.  

Detta uttryck används som en komplimang för en person 

som har god kunskap om hur man fixar många saker.

En mycket bra video om  Metylenblått. 

 I den här videon kommer vi att prata om färgämnet metylenblått, ett tillskott som har funnits i över 100 år med många fördelar och få nackdelar. Metylenblått har haft en stor inverkan på min livskvalitet och de som jag har pratat med om det också.

metylenblatt.se

DISCLAIMER

Företrädare för metylenblatt.se ger inte medicinsk rådgivning eller föreskriver användning.  Metylenblått intages på egen risk.

METYLENBLÅTT 

Är vår tids cellrevolution.

 En gåva till mänskligheten i en tid som denna.

Omvandlar fria syreradikaler till ren cellenergi.

Bromsar åldrande & kognitiv tillbakagång.

Optimerar hjärnans lång & korttidsminne

Minskar inflammationer & värk

Ökar ämnesomsättningen 

& mycket mer…