Cellrevolution med meytlenblatt.se

Besök vår webshop

Röd/IR ljus förbättrar mitokondriell ATP-produktion, cellsignalering och tillväxtfaktorsyntes och dämpar oxidativ stress.


Rödljusterapistimulerar de kemiska processer som balanserar dygnsrytmen 

Instagram @cellrevolution_metylenblatt
Facebook
Youtube
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

Fotobiomodulering (Rödljusterapi) 

Metylenblått & Rödljus är som gifta med varandra!

 

Båda stimulerar mitokondrien att producera energi (ATP). Cellernas motor påverkas utifrån av rödljus och inifrån av metylenblått, tillsammans blir det en dynamisk effekt. När man utsätter huden för rött och infrarött ljus ökas melatoninproduktionen som förbättrar vår djupsömn och balanserar vår dygnsrytm som kallas för den cirkadianska rytmen.


Vår cirkadianska rytm- vår biologiska dygnsklocka


Dygnsrytmer eller cirkadianska rytmen (från latinets circa dies, ”ungefär en dag”, är den rytm som cykliskt och regelbundet orkestrerad processer hos levande organismer under ett dygn. En av de viktigaste och mest välkända dygnsrytmerna är sömn-vaken-cykeln. Denna biologiska klocka styr födointaget och ämnesomsättningen och växlingarna mellan vila och aktivitet under ett dygn. Allt levande är anpassat efter planetens rotation och påverkas av den cirkadianska rytmen. Många viktiga kroppsprocesser följer en cirkadiansk rytm och därför är det inte förvånande att vissa hälsoproblem kan förknippas med störningar av den biologiska klockan. Varje person har sin egen biologiska rytm. Ju mer våra dagliga rutiner följer den rytmen, desto bättre mår vi. Störd cirkadiansk rytm ökar stressen i kroppen och leder till sjukdomar.Rödljusterapi & NIR (near-infrared light)

Ljusterapi, alternativt gå ut i solen efter intaget av metylenblått, ökar energitillförseln, ökar metabolismen,reparerar och avgiftar mitokondrierna. Det finns tusentals medicinska studier och kliniska prövningar gällande rödljusterapi som man vet reducerar inflammation, ger smärtlindring, hudföryngring, ökar kollagenproduktionen men allra främst stärker immunförsvaret vilket gör att tillsammans med metylenblått är vi rustade mot virusinfektioner. Ljusterapi som den naturliga vägen till frisk hud. För personer som lider av eksem kan rödljusterapi vara en potentiell lindring. Genom att reducera inflammation och klåda, samt främja hudens naturliga läkningsprocess, kan rödljusterapi hjälpa till att lindra symptomen av eksem. 


Ljusterapi anses fungera mot depressioner som har samband med bristen på ljus under den mörka årstiden. Att behandlas med rött och nära infrarött ljus stärker immunförsvaret och boostar dina celler. Behandlingen ger både föryngrande effekter och hjälper våra kroppar att rehabiliteras och återhämtas efter såväl träning, som efter skador. Absorptionen/upptaget av röd- eller nära infraröd ljusenergi är process som kallas "fotobiomodulering”.Ljuset förbättrar mitokondriell ATP-produktion, cellsignalering och tillväxtfaktorsyntes och dämpar oxidativ stress. Fotobiomodulationsterapi definieras som användningen av icke-joniserande elektromagnetisk energi för att utlösa fotokemiska förändringar i den cellulära strukturen som är mottaglig för fotoner. Mitokondrier är särskilt mottagliga för röda och nära infraröda (NIR) fotoner.Dr. Gonzalez-Lima 

Fråga :Hur fungerar rödljusterapi och infrarött ljus med metylenblått? 

metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

Trankraniell fotobiomodulering

metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

Transkraniell fotobiomodulering (tPBM) är tillämpningen av låga nivåer av rött eller nära-infrarött (NIR) ljus för att stimulera neurala vävnader i hjärnan. Olika ljusvågor stimulerar alpha vågor eller gamma vågor som reglerar det autonoma nervsystemet. 


Gamma-rytmen (frekvensbandet 30 - 80 Hz.) åstadkommer sammanbindningen av olika sinnesintryck till en helhet samt möjliggör ett samordnat beteende anpassat till omgivningens krav (the binding phenomenon).


Alpha-aktivitet aktiverar och dominerar det parasympatiska systemet och vågmönstret hos en avslappad normal vuxen individ särskilt om vederbörande ligger bekvämt med slutna ögon "utan att tänka på något särskilt". Alpha-rytmen är speciellt framträdande över nackloberna.


Näspassagen är en direkt gateway för ljusenergi att nå hjärnans ventromediala prefrontala cortex. Nasallampan är direkt ansluten till hjärnregionerna som ansvarar för att hålla långsiktiga minnen. Den ventromediala prefrontala cortexen ansvarar för att stödja beslutsprocesser och är ett huvudnav i standardlägesnätverket. 


The application of photobiomodulation therapy (PBMT) for neuronal stimulation is studied in different animal models and in humans, and has shown to improve cerebral metabolic activity and blood flow, and provide neuroprotection via anti-inflammatory and antioxidant pathways. Recently, intranasal PBMT (i-PBMT) has become an attractive and potential method for the treatment of brain conditions.


Transcranial Photobiomodulation for the Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD): A Retrospective Study


Barn med autismspektrumstörning (ASD) står inför flera utmaningar på grund av brister i social funktion och kommunikation tillsammans med begränsade beteendemönster. Ofta har de också svåra att hantera och störande beteenden. För närvarande finns det inga farmakologiska behandlingar för ASD-kärnfunktioner. Nyligen har det funnits ett växande intresse för icke-farmakologiska interventioner för ASD, såsom neuromodulering.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9139753/
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning
metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

Frekvensterapi

Frekvensterapi - PEMF (Pulsed Electromagnetic Field Therapy)


PEMF-tekniken stimulerar våra celler och kroppskemi genom magnetiska och pulserande elektromagnetiska fält. PEMF emulerar/efterliknar jordens naturliga magnetfält för att återställa en persons energipotential och stärker cellerna. PEMF förbättrar cirkulationen och cellmetabolismen. Det tränger lätt in i kroppen med hjälp av ett pulserat elektromagnetiskt fält med låg frekvens. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas …Stimulerar mikrocirkulationen 8 min 2 ggr/dag.


https://bemergroup.com/sv_SE/human-line/home(Ida är BEMER distributör och visar gärna denna enastående fysikalisk vaskulära terapin)BEMER - Improved Blood Circulation 

Ljusterapi - Photobiomodulation - PBM ljusterapi, Biologisk Modulering genom Ljus


Fotobiomodulering är en vetenskaplig term där ljus startar biokemiska processer framför allt i cellens mitokondrier (cellens motor). Olika delar av ljusspektrumet har olika effekter. Klinisk forskning har under de senaste 50 åren uppmärksammat omfattningen av röd ljusterapi; hur det fungerar på cellnivå och vilken enastående effekt det kan ha på vår hälsa och vårt välbefinnande. Man kan säga att vi är svältfödda på rött och infrarött ljus. 

Laser Terapi TRX är: 

- Superpulserade laservåglängder som främjar muskelavslappning och smärtlindring.

- Statisk magnetfältsenergi och induktion

- Infraröd strålning

- Synlig röd ljusteknik

- Lindrar akut och kronisk muskelsmärta

- Förbättrar blodets mikrocirkulation

- Minska inflammation

- Förbättrar alla hudens lager

iTeraCare Quantum Terahertz Apparaten

helar genom värme & ljus


”Kristallens grundfrekvens är bärvågen 

för THzfrekvensen som med ljus (IR värme) 

och rörelse (Piezoelektricitet) strålar information 

till fascian (plasma/kollagen) som överför signalmolekyler till kroppens celler 

som blir exalterade och omvandlar 

energin till olika biokemiska processer”

Hälsofrämjande frekvensterapier


Som en del av stresshantering och återhämtning har är det viktigt att integrera diverse alternativa hälsofrämjande terapier. En postakut abstinens kan t.ex. vara i flera år innan kroppen uppnår homeostas och ett stabilt och konstant tillstånd. Genom frekvenser och ljus stimuleras cellkärnans motor, mitokondrien, att producera mer energi (ATP) samtavyttrar toxiner för att undvika inflammationer, autoimmuna sjukdomar och cell död etc.Metoder som kan användas av individen ihemmet och utan farliga bieffekter ä det som gäller som frekvens- och ljusterapier (PEMF & PBM - Photobiomodulation) tillsammans med molekylärt vätgas. Människans biologiska klocka är synkroniserad 

med jordens naturliga puls som är Schumannfrekvensen.En frisk välfungerande Vagus Nerv är avgörande 

för vår beslutsfattande förmåga och ledarskap

Schumanresonansen är Jordens grundfrekvens på 7,83 Hz

När Schumanresonansen stiger eller toppar, påverkar den direkt vår hjärnaktivitet och därmed vårt beteende Delta = djup sömn, 0.5 - 4 Hz

Theta = extremt avslappnad, 4 - 8 Hz 

Alpha = bekvämt avslappnad, 7.8 - 12 Hz

Beta = klarvaken, alert, 12 - 35 Hz

Gamma = totalt fokuserad, 3

metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

Vätgasterapi

Vätgas terapi

Intensiv forskning om de terapeutiska effekterna av väte har gjorts i flera år. Produktionen av s.k. ”clean oxyhydrogen” innebär en elektrolys med utflöde av 66.6% vätgas och 33.3% rent syre. Man inandas gasen eller laddar (bubblar) rent vatten med oxyhydrogen. Vätegasen kyddar mot oxidativ skada på DNA, RNA och proteiner och anses vara en stark antioxidant. Oxyhydrogen fungerar samordnande och ultlimerar samtliga andra frekvens och ljusterapier.

metylenblått och mitokondriell hälsa och cellandning

”We are walking columns of water. 

We live by a star made 

largely of hydrogen.

Hydrogen is one of the most plentiful elements in the universe. 

We are primarily made of water 

with various minerals in solution, 

and since water is two parts hydrogen 

we are more than half made of hydrogen, 

with a large helping of oxygen”.


- Electric Water

metylenblatt.se

DISCLAIMER

Företrädare för metylenblatt.se ger inte medicinsk rådgivning eller föreskriver användning.  Metylenblått intages på egen risk.

METYLENBLÅTT 

Är vår tids cellrevolution.

 En gåva till mänskligheten i en tid som denna.

Omvandlar fria syreradikaler till ren cellenergi.

Bromsar åldrande & kognitiv tillbakagång.

Optimerar hjärnans lång & korttidsminne

Minskar inflammationer & värk

Ökar ämnesomsättningen 

& mycket mer…