Cellrevolution med meytlenblatt.se

Besök vår webshop

Depressioner

Det finns seriösa orsaker till att folk är deprimerade.  Men den s.k ”serotonin teori”, är en myt som i ärlighetens namn har orsakat mycket lidande främst för att utsättningssymptomen kan vara så allvarliga och kan hålla i sig i flera år efter utsatt medicinering. 

Instagram @cellrevolution_metylenblatt
Facebook
Youtube

”Depressioner beror inte på serotoninbrist eller kemisk obalans i hjärnan”

Deprimerade människor får höra att deras 

nedstämdhet beror på ”serotoninbrist i hjärnan.


Vetenskapen vet numera att depression beror på låg energi produktion och dåligt fungerande mitokondrier. 

Serotonin är en så kallad neurotransmittor, en molekyl som förmedlar nervsignaler på kemisk väg i vårt belöningssystem.  Höjs energiproduktionen i mitokondrierna istället  blir vi både gladare och klartänkta utan att skapa kemisk obalans i vårt belöningssystem i reptilhjärnan. Ett typiskt symtom vid depression är att personen blir rigid i tanken, fastnar i samma negativa tankar om och om igen, utan att kunna ta sig ur den negativa loopen och förmågan att associera fritt blir kraftigt begränsad.Metylenblått är vida känd för sin förmåga att avlägsna 

antidepressiva & antipsykotiska symtom utan att skapa kemisk obalans.


Serotonin-Teorin Debunked podcast gjord av av Ida 

Läkare & Forskare talar om serotonin teorin som blev myt utan vetenskapligt underlag.

Dr. Joanna Moncrieff, en ledande forskare om effektiviteten av antidepressiva läkemedel för att behandla depression, ansluter sig till Chris i detta avsnitt av Revolution Health Radio för att diskutera hennes senaste landmärke som avslöjar den utbredda uppfattningen att en obalans av neurotransmittorer, särskilt serotonin, i hjärnan orsakar depression . Dr. Moncrieff förklarar hur teorin om "kemisk obalans" om depression uppstod, om det finns några vetenskapliga bevis för att stödja denna teori och hur användningen av läkemedel för att behandla depression har orsakat en ringeffekt inom mentalvården.


I det här avsnittet diskuterar vi:

  • Ursprunget till teorin om kemisk obalans om depression och om det finns vetenskapliga bevis för att stödja denna teori
  • Hur mänsklig fördom har vidmakthållit myten om serotonin-teorin och användningen av antidepressiva läkemedel för att behandla depression
  • Vårt förhållningssätt till att förstå och behandla depression före teorin om kemisk obalans och hur denna teori har förändrat förhållningssätten till depression inom mentalvårdsprofessionen
  • Varför läkemedelsindustrin försökte åsidosätta den dominerande konceptualiseringen av depression
  • Om vi kan säga att det finns en sann biologisk grund för depression
  • Vad händer med personer med och utan depression när nivåerna av neurotransmittorer i hjärnan förändras i kliniska prövningar och rollen av placeboeffekten i prövningar av antidepressiva läkemedel
  • De långsiktiga negativa effekterna av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) på människokroppen, särskilt i tonåren
Dr. Joanna Moncrieff,

"Psychiatry's most fundamental characteristic is its ignorance," 

Dr David Cohen

Dr. Kendra Campbell is bold, brilliant, and honest. A traditionally trained psychiatrist, Dr. Campbell recognized the irreconcilable  its bogus chemical imbalance theory, and the harmful nature of its treatments--and changed her ways. In the most admirable fashion, she takes responsibility for misleading patients about the nature of their conditions, and for prescribing the wrong treatment. 

Motverka virusar och luftvägsbesvär med en nebulisator 

There are plagues, and there are victims, and it’s the

duty of good men not to join forces with the plagues.

― Albert Camus, quote from The Plague

Motverka virusar och luftvägsbesvär med en nebulisator och Hydrogen Peroxide 3%.

”The inhalation of HP by nebulization

has been shown to be extremely

effective for the rapid elimination of

any pathogen presence in the sinuses,

nose, throat, and deep into the lungs”.


- Dr. Thomas E. Levy

Läs artikeln ”Nebulizing Hydrogen Peroxide for Respiratory Health”. Mycket bra och informativ artikel.


https://drjockers.com/nebulizing/

metylenblatt.se

DISCLAIMER

Företrädare för metylenblatt.se ger inte medicinsk rådgivning eller föreskriver användning.  Metylenblått intages på egen risk.

METYLENBLÅTT 

Är vår tids cellrevolution.

 En gåva till mänskligheten i en tid som denna.

Omvandlar fria syreradikaler till ren cellenergi.

Bromsar åldrande & kognitiv tillbakagång.

Optimerar hjärnans lång & korttidsminne

Minskar inflammationer & värk

Ökar ämnesomsättningen 

& mycket mer…