Cellrevolution med meytlenblatt.se

Besök vår webshop

Det finns tusentals vetenskapliga artiklar om metylenblått, rödljus/IR-ljus s.k photobiomodulation eller phototherapy, frekevensterapier s.k PEMF som är förkortning av Pulsed Electromagnetic Field Therapy, även kallad low field magnetic stimulation. Alla dessa terapiformer kallas för non- invasive s.k. icke skadliga och alternativa terpiformer till skolmedicinen. 

Instagram @cellrevolution_metylenblatt
Facebook
Youtube

Vetenskapliga artiklar 

En Fransk studie på cancer patienter som fick metylenblått under COVID 

2500 patienter som fick standard kemomoterpi mot lungcancer,  bröstcancer och prostatacancer fick även metylenblått. Resultatet blev att ingen fick COVID-19 infektionen. 


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8699482/

Det finns ganska många medicinska artiklar som beskriver Metylensblåtts funktion unde COVID_19, hjälpte med brainfog och syretillförseln mm.

Methylene blue: Subduing the post COVID-19 blues! 


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33355812/

Metylenblått blev återupptäckt under COVID tiden efter att ha varit ganska bortglömd.

COVID-19 borde vara en metylenblå "promotor"


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32864945/


Brain Photobiomodulation Therapy: a Narrative Review

Brianphotobiomodulation therapi (bPBM). Rött till nära infrarött (NIR) ljus är en innovativ behandling för ett brett spektrum av neurologiska och psykologiska tillstånd. Rött / NIR-ljus kan stimulera komplex IV av mitokondriell andningskedja (cytokrom c-oxidas) och öka ATP-syntesen.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29327206/

Methylene blue and Alzheimer's disease(AD)

Förhållandet mellan metylenblått (MB) och Alzheimers sjukdom (AD) har nyligen väckt ökad vetenskaplig uppmärksamhet eftersom det har föreslagits att MB kan bromsa utvecklingen av denna sjukdom. Faktum är att MB, förutom dess väl karakteriserade hämmande åtgärder på cGMP-vägen, påverkar många cellulära och molekylära händelser som är nära relaterade till utvecklingen av AD.


Detta har lett till försök att utveckla nya MB-baserade behandlingsmetoder för AD. I denna översiktsartikel sammanfattas åtgärder av MB på neurotransmittorsystem och flera cellulära och molekylära mål med avseende på deras relevans för AD.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19433072/
Near-Infrared Photobiomodulation of Living Cells, Tubulin, and Microtubules In Vitro


Den pulsfrekvens på 10 Hz som levereras av Neuro Alpha har undersökts och visat effekt för studier på demens och traumatisk hjärnskada . Detta ger oss anledning att undersöka 10 Hz-effekten på strukturer i hjärnceller, särskilt tubulin och mikrotubuli, i jakt på ytterligare förståelse av mekanismerna.


https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmedt.2022.871196/full

metylenblått.se, magicblue.se

Metylenblått återställer åldrande hud från 80 till 30 

Det gjordes en studie där man tog hudceller från en 80 åring och en 30 åring som lades i en petriskål med metylenblått. Resultaten var mycket överraskande... petriskålen som innehöll de 80 år gamla hudcellerna med metylenblått återgick mirakulöst till ett metaboliskt tillstånd till en 30 åring! 


Resultaten i denna vetenskapliga artikel indikerade att behandling med metylenblått reducerade & reverterade åldrande hud, s. k fyibroblasts.

Vad är Metylenblått?

Metylenblått är en mörkgrön organisk salt- kristall som syntetiskt framställdes i laboratorium och användes som färgämne. Har varit känt inom vetenskapen i över 130 år. Ehrlich, en tysk läkare och nobelprisvinnare upptäckte 1891 att behandling med metylenblått fungerade på malaria. Ehrlich upptäckte även att metylenblått påverkade neurologiska diagnoser. 


Metylenblått en blå virus krigare

Metylenblått har används som medicin i över ett sekel för sin neutraliserande, antibakteriella, antiinflammatoriska och antivirala effekter. Andra läkemedel som är antibakteriella eller behandlar virus och patogener gör att kroppen utvecklar resistens men detta gäller inte metylenblått. Men kruxet för läkemedelsföretagen har väl snarare varit att Metylenblått inte kan patenteras och därmed har antibiotika fått större utrymme, med dessvärre förödande effekt på tarmfloran och vårt immunförsvar

Ehrlich, metylenblått.se, magicblue.se

Vad är metylenblått?

Här bor metylenblått!

metylenblått.se, magicblue.se

Mitt i hjärnstammens innersta   finns den ”lilla blåa kärnan” som heter ”the blue spot”på engelska och  Locus Coeruleuss, på latin, även kallad för Nordadrenalinkärnan. Här bor MagicBlue, metylenblått kan man säga. Den ”lilla blåa kärnan” reglerar  minneskonsilideringen d.v.s här överförs våra korttidsminnen till långtidsminnen via vår REM sömn. Så det är viktigt att vi har REM sömn då kan trauman och stress bearbetas i vårt undermedvetna när vi sover och denna processen påverkar hela vårt beteende- och känsloliv. 

”Den lilla blåa kärnan” skapar homeostatis vad det gäller:

‍ - Vakenhet och sömn 

- Uppmärksamhet och minne

- Reglering av smärtupplevelser

- Beteendemässig flexibilitet och impulskontroll

- Stress, andra känslor


Lyssna på Dr. JohnLieurance som talar om blue spot, mitt i hjärnan som reglerar hela vårt känsloliv och mer…Farfarsdrogen metylenblått - ett redoxflödesbatteri

Batterier kan drivas av ”farfarsdrogen” Metylenblått. 

Framtidens vindkraftsparker kan komma att drivas av uppladdningsbara 

vätskebatterier s. k. redoxflödesbatterier - vätskan är Metylenblått


På bilden ser vi ett flödesbatteri med metylenblått på vänster sida och färglös leukometylenblått på höger sida skapar en redox process (reduktion-oxidation) som skapar kontinuerlig elektrokemisk energi som omvandlas till ett flöde av elektrisk ström genom en extern krets där båda vätskorna cirkulerar i sitt eget utrymme. Cellspänningen bestäms kemiskt av Nernst-ekvationen och sträcker sig, i praktiska tillämpningar, från 1,0 till 2,43 volt. Man räknar med att kunna generera upp till 9,6 kilojoule per liter med metylenblått som komponent i batteriet. 


Vad är ett flödesbatteri? 

Det är två externa tankar som håller flytande elektrolyter som pumpas genom mitten där en kemisk reaktion sker som driver batteriet. Det är ett relativt nytt studieområde, men fördelen med ett flödesbatteri är att de är säkra. De är flytande, så de kommer inte att fatta eld. Tankarna kan vara stora, så man kan driva projekt i stor skala där man kan lagra ström länge. 


Forskning har gjorts på Metylenblått’s energilagringskapacitet. 

Det första batteriet som forskarna tillverkade fungerade med nästan perfekt effektivitet när det laddades och tömdes 50 gånger: All elektrisk energi som forskarna satte in fick de också ut. Med tiden minskade dock batteriets förmåga att lagra energi när molekyler av metylenblått fastnade på ett membran som var avgörande för att enheten skulle fungera korrekt. 


Genom att välja ett nytt membranmaterial löstes detta problem. Den nästkommande enheten bibehöll nästan perfekt effektivitet och hade ingen anmärkningsvärd minskning av energilagringskapaciteten under 12 cykler av laddning och urladdning. 


https://www.buffalo.edu/news/releases/2018/08/026.html


Metylenblått  är nyckeln till optimal hälsa

Vi vet att metylenblått med sin unika REDOX förmåga skapar kontinuerlig cellspänning (mikroström) i cellernas motorer; mitokondrierna. Denna cellspänning är en förutsättningarna för att skapa optimal hälsa. Metylenblått är både en antioxidant och en oxidant som rensar bort och omvandlar fria syreradikaler (avfallsprodukter i mitokondrierna s.k. ROS) så att cellbränslet ATP kan produceras. Alla sjukdomar och hälsa startar i cellernas förmåga att skapa cellbränslet ATP, vetenskapen vet att cellelektricitet är nyckeln till alla föryngringsprocesser. 


Tack o lov för den återupptäckta & 

revolutionerade ”farfarsdrogen" Metylenblått!

Reptilhjärnan

I reptilhjärnan handlar besluten om överlevnad. Vän eller fiende? Flykt eller försvar? 

Besluten tas blixtsnabbt och bygger främst på instinkter, inte på logiska analyser. Reptilhjärnan innehar direktstyrningen till en mängd kroppsliga funktioner via hjärnstammen. Den kan omedelbart förbereda kroppen för att springa så fort benen bär eller att spänna muskulaturen inför ett omedelbart anfall mot en motståndare.


Reptilhjärnan -Överlevnadshjärnan.

Till reptilhjärnan räknas lillhjärnan och hjärnans stam. Hos reptildjur domineras hjärnan av just dessa hjärncentra, därav namnet. Reptilhjärnan är människans äldsta och mest primitiva hjärndel, den ansvarar för vår balans och de grova upprätthållande muskelgrupperna. Dessutom styrs många livsnödvändiga automatiska funktioner t e x blodtryck, andning, temperatur och vakenhet härifrån.


”Personer vars beteende är beroende av deras instinkter agerar reptilhjärnan”.


Reptilhjärnan är en skämtsam benämning för det område i människans hjärna som är verksamt vid driftpräglade beteenden och grundläggande biologiska funktioner. Oftast syftar begreppet på hjärnstammen , men i vissa fall räknas även lillhjärnan och amygdala dit.metylenblatt.se

DISCLAIMER

Företrädare för metylenblatt.se ger inte medicinsk rådgivning eller föreskriver användning.  Metylenblått intages på egen risk.

METYLENBLÅTT 

Är vår tids cellrevolution.

 En gåva till mänskligheten i en tid som denna.

Omvandlar fria syreradikaler till ren cellenergi.

Bromsar åldrande & kognitiv tillbakagång.

Optimerar hjärnans lång & korttidsminne

Minskar inflammationer & värk

Ökar ämnesomsättningen 

& mycket mer…